Saturday, 16 March 2013

Phần mềm điện tim đồ

Phần mềm dành cho những người học tim mạch:
- Các loại hình ảnh điện tâm đồ bệnh lý
- Các hình ảnh mô tả hoạt động của tim
....
Phần mềm chỉ có ngôn ngữ tiếng anh

download

Phần mềm điện tim đồ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: