Thursday, 17 January 2013

Thần kinh học lâm sàng

Thần kinh học là một chuyên ngành y học chuyên nghiên cứu về sự rối loạn của hệ thần kinh. Thần kinh học lâm sàng là cuốn sách hữu ích cho bạn nào đọc trước và đang đi học khoa thần kinh. Cuốn sách cung cấp các nội dung về thăm khám thần kinh, các bệnh thần kinh thông thường...
Link Download: 


Tập 1
Tập 2.part 1
Tập 2.part 2

Thần kinh học lâm sàng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: