Wednesday, 29 November 2017

Atlas Sinh lý học Netter (tiếng Việt)

Atlas Sinh lý học Netter (tiếng Việt)

Cuốn sách này được dịch từ cuốn Netter’s atlas of human physiologyNội dung cuốn atlas bao gồm những hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo chú thích ngắn gọn, đầy đủ về sinh lý cơ thể người, giúp nâng cao hiệu quả học tập các sách giáo trình sinh lý học và ứng dụng vào lâm sàng nhiều hơn.
Cuốn atlas bao gồm các phần: tim mạch, thận, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, thần kinh, cơ.

Download: Tại Đây

Atlas Sinh lý học Netter (tiếng Việt) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Pes Mobile VN

0 nhận xét: