Thursday, 16 March 2017

Giải phẫu và chức năng sinh lý tuyến tụy

Giải phẫu và chức năng sinh lý tuyến tụy.

Tuyến tụy là gì?

Tuyến tụy là một cơ quan nằm ở bụng, được coi là một phần của hệ tiêu hóa và hệ thống nội tiết của cơ thể. Tuyến tụy có kích thước dài khoảng 15,24 cm, có hình chữ nhật và bằng phẳng, đôi khi được mô tả trong các tài liệu y họ có hình chữ J.Giải phẫu và chức năng sinh lý tuyến tụy Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: