Monday, 20 March 2017

Cập nhật xử trí hội chứng mạch vành cấp 2016

Cập nhật xử trí hội chứng mạch vành cấp 2016

Cập nhật xử trí hội chứng mạch vành cấp 2016
Bs: Đinh Huỳnh Linh
Viện tim mạch quốc gia Việt Nam
Download: Tại đây hoặc tại đây

Cập nhật xử trí hội chứng mạch vành cấp 2016 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: