Thursday, 25 July 2013

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Trí Và Phòng Ngừa Hen Suyễn


Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Trí Và Phòng Ngừa Hen Suyễn
Dịch giả: Lê Thị Tuyết Lan
Đối tượng: Bác sỹ và điều dưỡng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHÚNG TA ĐÃ BIẾT GÌ VỀ HEN SUYỄN?
CHẨN ĐOÁN HEN SUYỄN
Bảng 1. Có phải hen suyễn không?
PHÂN LOẠI HEN SUYỄN THEO MỨC KIỂM SOÁT
Bảng 2. Mức độKiểm soát Hen suyễn

BỐN PHẦN TRONG CHĂM SÓC HEN SUYỄN
Bảng 3. Mẫu nội dung kếhoạch hành động đểduy trì kiểm soát hen suyễn
Phần 2. Xác định và giảm phơi nhiễm đối với các yếu tốnguy cơ
Bảng 4. Cách tránh dịnguyên và phấn hoa thường gặp
Phần 3. Đánh giá, Điều trịvà Theo dõi Hen suyễn
Bảng 5. Cách xửtrí dựa trên mức kiểm soát
Bảng 5A. Cách xửtrí dựa trên mức kiểm soát: Trẻem 5 tuổi và nhỏhơn
Bảng 6. Liều dùng tương đương ước đoán của glucoticosteroid dạng hít ở trẻ em
Bảng 7. Câu hỏi đểtheo dõi chăm sóc hen suyễn
Phần 4. Xửtrí đợt kịch phát hen suyễn
Bảng 8. Độnặng của đợt kịch phát hen suyễn
LƯU Ý ĐẶC BIỆT TRONG XỬTRÍ HEN SUYỄN
Phụlục A. Danh mục thuốc hen suyễn - Thuốc ngừa cơn
Phụlục A. Danh mục thuốc hen suyễn - Thuốc cắt cơn
Download: Tại đây

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Trí Và Phòng Ngừa Hen Suyễn Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: