Tuesday, 18 June 2013

Giáo trình bệnh học Nội khoa tập 2 - HVQY

Từ khi Hypocrat đặt nền móng cho khoa học y đến nay, đã có những bước tiến, phát triển không ngừng và với tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều nguy cơ, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, phương pháp cận lâm sàng, điều trị, những thuốc mới đã được phát hiện, phát minh ngày càng nhiều và đặc biệt đi sâu tới mức phân tử, dưới phân tử, gen... 

Vì vậy để bắt kịp những kiến thức mới, giáo trình giảng dạy cần được chỉnh lý, bổ sung. Cuốn giáo trình dành cho bậc đại học và sau đại học của bộ môn nội 2: “Bệnh học nội khoa” gồm có 2 phần: 
Phần 1: Bệnh tim mạch và thận học. 
Phần 2: Bệnh khớp và nội tiết học.

Download: tại đây

Giáo trình bệnh học Nội khoa tập 2 - HVQY Rating: 4.5 Diposkan Oleh: scu bidu

0 nhận xét: